به موقع در خدمات

در دسترس موقعیت مکانی شما

قرار ملاقات آنلاین

اطلاعات اضافی

همکاران

محکومیت

محکومیت

وکالت

سوالات بالا

انواع محکومیت

محکومیت موثر کیفری:
مجازاتی که قانون در دادگاه کیفری برای مجرم تعیین میکند و
علاوه بر محکومیت اصلی مجرم این مجازات در سابقه او نیز
ثبت خواهد شد و بعنوان سوء پیشینه درنظر گرفته میشود.
محکومیت غیرموثر کیفری:
این نوع محکومیت درسابقه وی درج نخواهد شد و موقعیت
اجتماعی شخص به خطر نخواهد افتاد اما اگر جرم کیفری
دیگری مرتکب شود مجازات شدیدتر و در پیشینه او ثبت

خواهدشد.

انواع مجازاتها

مجازاتهای (درجه ۱):
_حبس بیش از بیست و پنج سال
_جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال
_مصادره کل اموال
_انحلال شخص حقوقی
(درجه ۲):
_حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
_جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
(درجه ۳)
_حبس بیش از ده تا پانزده سال
_جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال
(درجه ۴)
_حبس بیش از پنج تا ده سال
_جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
_انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی
(درجه ۵)
_حبس بیش از دو سال تا ۵ سال
_جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون
_محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
_ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
_ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
(درجه ۶)
_حبس بیش از شش ماه تا دوسال
_جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون
_شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه
_محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال
_ممنوعیت از فعالیتهای شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی تا پنج سال
_انتشار حکم در رسانه ها
__ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
_ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی به مدت پنج سال
(درجه ۷)
_حبس از نود و یک روز تا شش ماه
_جزای نقدی بیش از ده میلیون تا بیست میلیون
_شلاق از یازده تا سی ضربه
_محرومیت از حقوق اجتماعی  شش ماه
(درجه ۸)
_حبس تا سه ماه
_جزای نقدی تا ده میلیون
_شلاق تا ده ضربه

*********************************

سقوط مجازات
_عفو:
عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین
اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه بارهبری است.
_نسخ قانون :
نسخ قانون تعقیب و اجرای مجازات را موقوف میکند.
_گذشت شاکی:
در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی
خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی
اجرای مجازات است.
_مرور زمان:
مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف
میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد تعقیب نشده
یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این
مواعد زیر به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف:جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب:جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ:جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت:جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
توبه مجرم:
_در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه
متهم قبل از اثبات جرم ، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای
قاضی محرز شود ،حد از او ساقط میگردد.
اعمال قاعده درأ:
_هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از
شرایط مسولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار بگیرد و
دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط
مذکور ثابت نمی شود.

 

سوالات متداول

واخواست سفته چیست و دارای چه مراحلی است؟

هنگامیکه سفته در تاریخ سررسید معین شده، وصول نشود، دارنده سفته می تواند بر علیه صادرکننده آن، اقدام قانونی انجام ‌دهد یا به عبارت بهتر درخواست واخواست سفته دهد.

—————————————————————————

سامانه صیاد چیست؟

 صیاد، سامانه یکپارچه‌ در بانک مرکزی است و براساس قانون جدید چک، چک‌ها در این سامانه ثبت، تایید و منتقل می‌شوند. همچنین امکان انجام انواع استعلام‌ها از جمله استعلام‌ وضعیت چک و صادرکننده آن از طریق این سامانه فراهم است.
—————————————————————————–

سامانه تصمیم چیست؟

با افزایش روند طلاق در کشور، سامانه ای با نام تصمیم به منظور ارجاع زوجین به مراکز مشاوره و انصراف آنها از طلاق راه اندازی شده است که تلاش دارد افرادی که تصمیم به طلاق دارند را در یک مکانیزم نظام مند از طلاق منصرف کند.


دادخواست و مطالبه پول پیش از موجر (مالک)

 

در پایان قرارداد اجاره طبیعتاً تحویل آپارتمان از سوی مستاجر به موجر همزمان است با پس دادن پول پیش یا مبلغ قرض الحسنه ای که مالک از مستاجر گرفته است.همانطور که مالک حق دارد برای پس گرفتن ملک خود از مستاجر به دادگاه مراجعه نماید و پول پیش را به دادگاه بدهد و تقاضای تخلیه نماید.مستاجر هم حق خواهد داشت با تحویل ملک مورد اجاره و کلید آن به مرجع مربوطه پول پیش و مبلغ قرض الحسنه خود را مطالبه نماید.


راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی،تجدیدنظر،فرجام

 

پس از صدور رای بدوی،در صورتیکه هر یک از طرفین به رای دادگاه اول (دادگاه بدوی) معترض بوده و رای را برخلاف منفعت و مصلحت خود و مغایر با قانون بدانند میتوانند تحت عناوین و قالب های تعریف شده قانونی اقدام به اعتراض به رای کنند.پس از آن و پس از صدور رای مورد اعتراض و اخذ تصمیم در مرجع رسیدگی به اعتراض به رای (واخواهی و تجدیدنظرخواهی)، در قالب های دیگر مانند فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، می توان مجددا نسبت به رای شکایت نمود.


مواردی که صادر کننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

-ثابت شود چک سفیدامضاء داده شده است.
-درمتن چک وصول آن منوط تحقق شرطی باشد.
-چک بابت تضمین باشد.
-چک بدون تاریخ یا وعده دار صادر شده باشد.


اثبات ترک انفاق

اثبات ترک انفاق که یک دعوای کیفری است، از طریق شهادت شهود و با ارائه مدارک لازم نظیر استشهادیه یا ارائه صورت مجلس پلیس مبنی بر اخراج زوجه از منزل توسط زوج، امکان پذیر است. زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، شکایت نامه خود با موضوع ترک انفاق را تنظیم و ثبت کند.


الزام به تنظیم سند

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است و اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم، قولنامه حاوی یک تعهد و قول است.

هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند، اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند.


………………………………………………………………………………………………….

تامین خواسته چک

تامین خواسته به معنای توقیف کردن و جلوگیری کردن از انتقال اموال دیگری از طریق دادگاه است. وقتی شما خواسته ای مثل مطالبه چک از دادگاه دارید، دادگاه برای خواسته شما و وصول آن، مال را با درخواست شما در امنیت قرار می دهد تا در صورتی که در انتهای کار، حکم به نفع شما صادر شد، از طریق آن مال، طلب چک خود را وصول کنید.

——————————–

نکات کاربردی شرکت‌ها از قانون تجارت

نکات کاربردی شرکت‌ها از قانون تجارت
نکته اول:در شرکت‌های سهامی خاص اساسنامه شرکت باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

نکته دوم:زیرا در این نوع شرکت‌ها بر خلاف شرکت‌های سهامی عام تشکیل مجمع عمومی مؤسسه ضروری نیست.

نکته سوم:علاوه بر آن در شرکت‌های سهامی خاص سهامداران باید کلیه سهام شرکت را تعهد نمایند و الا شرکت تشکیل نخواهد شد.

حال آنکه در شرکت‌های سهامی عام مؤسسین شرکت باید اقلاً بیست درصد سهام را تعهد کنند و بقیه سهام از طریق پذیره نویسی فراهم خواهد شد.


مالکان در چه صورتی می توانند فوراٌ ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

غیر رسمی (یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد هم آن را امضا کرده باشد.

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود (دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود.


عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است.


ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند.

در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.


اموال قابل توقیف توسط طلبکار شامل چه مواردی نمیشود؟  

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و ـ تلفن مورد نیاز مدیون
ز ـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره  بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

رسید خودپرداز در کارت به کارت

رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شود
اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است.
تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است.
در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛
مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است.

…………………………………………………………..

چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود.

در قانون، تعریفی از واژه قرار ارائه نشده اما قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف حکم گفته است چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود. بنابراین قرار دادگاه به رایی گفته می‌شود که یک یا دو شرط مزبور را همزمان نداشته باشد.در آیین دادرسی کیفری به قرار‌هایی که شاکی می‌تواند به آنها اعتراض کند اشاره شده است؛ بر اساس بند «الف» و تبصره ماده ۲۷۰ ظرف مدت ۱۰ روز یا یک ماه از تاریخ ابلاغ می‌توان به قرار منع تعقیب اعتراض کرد.قرار دیگری که می توان به آن اعتراض کرد، قرار موقوفی تعقیب است که در همان بند «الف» و تبصره ماده ۲۷۰ گفته شده است به این قرار نیز می توان ظرف مدت ۱۰ روز یا یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض کرد.همچنین در ماده مذکور به قرار اناطه اشاره شده و در رابطه با این قرار هم همان مهلت جهت اعتراض در نظر گرفته شده است.

………………………………………………………………….

نحوه رسیدگی به سند مالکیت معارض

هرگاه نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی، دو بار سند مالکیت صادر شود، به سند مالکیتی که در مرتبه آخر صادر شده است، سند مالکیت معارض می گویند.در این وضعیت سندی که در ابتدا صادر شده است (سند مقدم الصدور) تا زمانی که به موجب حکم قطعی نهایی دادگاه باطل نشده باشد، معتبر است و سند مالکیت موخرالصدور نیز تا زمانی که حکم قطعی نهایی دادگاه مبنی بر صحیح بودن آن صادر نشده است، نسبت به میزان و مورد تعارض، سند معارض تلقی می شود.قانونگذار ادارات ثبت را مکلف کرده است که به محض اطلاع از وجود سند معارض نسبت به تمام یا قسمتی از ملک، فوراً مطابق با مقررات رسیدگی های لازم را انجام دهند.ماده یک آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر کرده است:«واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد) فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ کنند و گزارش کار را به نحوی که هیچ گونه ابهامی باقی نباشد، به هیات نظارت ارسال دارند.

………………………………………………………………………………………………………..

انتقال سند در صلح عمری

بر اساس قانون مدنی، عقد صلح می تواند به دو صورت انجام شود؛ به این معنا که یا عقد صلح، در مقام انجام یک معامله، منعقد شده یا اینکه به منظور خاتمه دادن به اختلافات میان افراد یا جلوگیری از ایجاد اختلاف به کار می رود. همچنین قرارداد صلح می تواند به صورت رقبی یا به شکل عمری منعقد شود.

منظور از سند صلح عمری، نوشته ای است که در آن، عقد صلح عمری و شرایط طرفین در خصوص آن، از جمله حق فسخ قرارداد صلح عمری و مواردی از این قبیل، درج می شود. البته سند صلح عمری می تواند به دو صورت نوشته شود. در حالت اول، سند صلح عمری یک سند عادی است که به موجب آن طرفین اقدام به مکتوب کردن شرایط خود در یک برگه معمولی کرده و ذیل آن را امضا می کنند. اما در حالت دوم، طرفین به تنظیم یک سند عادی اکتفا نکرده و برای تنظیم قرارداد به صورت رسمی، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و صلح عمری محضری یا رسمی تنظیم می کنند.

…………………………………………………………………………………………………………

نحوه واخواهی در اجرای احکام

واخواهی یکی از راه های شکایت از احکام است که تنها در مورد احکام غیابی انجام می شود. واخواهی دارای اثر تعلیقی بر اجرای حکم است. یعنی در مهلت واخواهی، اجرای حکم معلق می‎ماند و چنانچه در مهلت قانونی، دادخواست واخواهی تقدیم شود، اجرای حکم غیابی تا روشن شدن نتیجه واخواهی و صدور رای قطعی، معلق می ماند.

در صورتی که با سپری شدن مهلت قانونی واخواهی، محکوم ‎علیه غایب (خوانده) واخواهی نکند، اگر حکم غیابی بسته به مورد که قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد یا نباشد، مهلت آن سپری شود، لازم ‎الاجرا می‎ شود و به درخواست محکوم‏ له (خواهان) دادگاه دستور اجرای آن را صادر می‎ کند و عملیات اجرایی آغاز می ‎شود.


نکات مهم انحلال قرارداد هبه

  • هبه اصطلاحی است در فقه اسلام به معنی تملیک مالی به دیگری و به رایگان که شخص بخشنده را «واهب»، طرف گیرنده را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند. عقد هبه با ایجاب و قبول و قبض عین موهوبه تشکیل می‌گردد.
  • هر عقدی برای انعقاد نیازمند شرایط صحت معامله است و هبه نیز از این امر مستثنا نیست. در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر عقدی شرایطی را بیان میکند که عبارتند از :

۱- قصد و رضای طرفین
۲- اهلیت طرفین 
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله 


شرایط اعاده حیثیت پس از برائت در اتهام

 

اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب اعـاده حیثیـت عبـارت اسـت از بازگردانـدن اعتبـار، آبـرو و حقوق سلب شـدە مجرمیـن و کلیه کسـانی کـه دیگـران حیثیـت آنهـا را زایل کرده انـد و رفـع کلیـه محرومیت هـای حقوقـی اجتماعی و آثـار ناشـی از محکومیـت قطعـی جزایـی پـس از اجـرای مجـازات در مـدت معیـن، از سـابقه محکوم علیـه به صورتـی کـه در قانـون پیش بینی شـده اسـت.


انواع جرم

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی : (( هر فعل یا ترک
فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم
محسوب می شود )) .
تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم و از حیث
طول زمان ارتکاب جرم به آنی و مستمر تقسیم می گردد :
۱- جرم آنی : جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب
می رسد ، به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و
در مدت غیر قابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه
آن مدت مدیدی ادامه یابد .
۲- جرم مستمر : جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک
لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته ، بلکه لازمه تحقق آن ،
استمرار عمل مادی در زمان است مثل استعمال علنی
لباس یا نشان دولتی بدون مجوز .
تقسیم بندی از نظر نحوه ارتکاب
۱- جرم مقید : جرمی است که بر حسب تعریف قانونی و یا
صدق عرفی ، زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا
می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل
شده باشد ، مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته .
۲- جرم مطلق : جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع
شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب
عامل رسیده یا نرسیده باشد .
۳- جرم ساده : جرمی است که عنصر مادی جرم از یک
عمل یا گفتار و یا ترک فعل حاصل شده باشد مثل سرقت ،
قذف ، زنا .
۴- جرم به عادت : جرمی است که عنصر مادی مستلزم
اعمال متعدد است که هریک از آن اعمال منفردا قابل
تعقیب نیستند .
۵- جرم جمعی : جرمی است که از یک رشته اعمال پی در
پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال ، کلا یک عمل
شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود.
۶- جرم مرتبط : جرائمی هستند که بعضی از انها مقدمه
بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ازتکاب یافته
و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد . مثل
سرقت در دنباله قتل .
۷- جرم مرکب : جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده
آن از چند عمل ترکیب یافته که هریک به تنهایی جرم نبوده
، بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد .
مثلا کلاهبرداری .
۸- جرم مشهود و جرم غیر مشهود : جرم مشهود جرمی
است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم
هم مشهود است . در صورتی که جرم غیر مشهود جرمی
است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست
آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است .
سه عنصر مشترک در هر جرم
  • قانونی؛ یعنی وصف مجرمانه به تعیین قانون باشد.
  • معنوی؛ یعنی جرم باید با قصد و نیت مجرمانه باشد.
  • مادی؛ یعنی جرم به صورت عمل فیزیکی انجام شده باشد.
درقانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم عمدی یا غیرعمدی
است. عمدی یا غیرعمدی بودن جرم ناظر به عنصر معنوی
است.
جرم عمدی
جرم عمدی حالتی که فرد هم قصد فعل و هم قصد
نتیجه‌ی حاصل از آن را دارد.
 
جرم غیر عمدی
جرم غیر عمدی یعنی فرد قصد فعل را داشته ولی
نتیجه‌ی رخ داده، نتیجه‌ی مدنظر وی نبوده است. جرم غیر
عمدی می‌تواند شبه عمد باشد یا خطای محض که در
مورد اخیرفرد نه قصد فعل دارد نه قصد نتیجه؛مثل فعل
درحال خواب